Skrad   
Skrad je u prošlosti bio malo kmetsko naseljekoje je 1805. godine imalo 13 kuca, 14 obitelji i 144 stanovnika. Donji dio Skrada zvan Loka intenzivno se poceo razvijati nakon izgradnje Lujzinske ceste 1811. godine, dok se novi dio naselja na obroncima tustog vrha intenzivnije poceo razvijati i graditi šezdesetih godina prošlog stoljeca. Cestovni i željeznicki promet od posebnog su gospodarskog znacaja za opcinu Skrad i cjelu regiju kako u prošlosti tako i danas. Cjeli kraj oko Skrada pokriven je bjelogoricnom i crnogoricnom šumom. I životinjski svijet je veoma bogat pa nije nikakva rijetkost u bujnim šumama ovog kraja sresti medvjeda ili plahu srnu. Zahvaljujuci obilju vode i subalpskoj klimi tu susrecemo pravo bogatstvo flore i faune. Prema posljednjem popisu stanovništva (2001) tu je stalno naseljeno 1.333 stanovnika koji žive u 517 kucanstava